prachai1

    นายประชัย  พรสง่ากุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง

ลิงค์หน่วยงานภายใน

toschool
academic01
learn table
teach01
pic car
passadoo
 pic plan
sarabun01
 

Fanpage อื่น ๆ ของโรงเรียน

 facebook wichakan
 facebook photographer
 facebook sujjarit
 face rakrak
facebook sapa
facebook lao
facebook math
facebook thai
facebook suggession
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

278798
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
205
211
1538
275966
3619
6779
278798
Your IP: 54.196.42.8
2018-08-18 08:19

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 Math01  Math03
Math04
 นางวาสนา  จันเสริม นางประภาพรรณ  จ่าไธสง  นางสาวเพชรา  เพชรแก้ว
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ครู  ครู
     
Math05 Math07 Math08
 นางเพ็ญนภา  อุปภา  นางเกษร  สมาทอง  นางสาวอัญชลี  ตรีไตรศูล
 ครู  ครู  ครู
     
 Math09 Math10  man 
 นายจักรพงษ์  โจไธสง  นางสาวชนานันท์ ศรีภา

นายศานิตย์  ศรีคุณ

 ครู  ครู ครู 
     
 Math11  Math12  Math16
นางสาวคำพันธ์ ดาพัวพันธุ์  นางสาวเกษณีย์  ยอดไฟอินทร์ นางสาวปริยากร  สุภาพ 
 ครู ครู  ครู 
     
 Math13 Math14  Math15 
นางสาวอนุชิดา  สีนาค   นางชฎาณิศ  บุญมะยา  นางสาวสุพัตรา  กุสิรัมย์
 ครู  ครู ครู 
     
man women women
นายศักดา  ยอดไฟอินทร์  นางอรพิชชา  ต้ายไธสง  นางสาวพรพิศ  กะอาจ
ครู ครู ครู
     
 women    
 นางรุ่งทิวา  โจไธสง
ครูอัตราจ้าง