prachai1

    นายประชัย  พรสง่ากุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง

ลิงค์หน่วยงานภายใน

toschool
academic01
learn table
teach01
pic car
passadoo
 pic plan
sarabun01
 

Fanpage อื่น ๆ ของโรงเรียน

 facebook wichakan
 facebook photographer
 facebook sujjarit
 face rakrak
facebook sapa
facebook lao
facebook math
facebook thai
facebook suggession
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

278770
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
177
211
1510
275966
3591
6779
278770
Your IP: 54.196.42.8
2018-08-18 08:17

ครูพัฒนาผู้เรียน

 Foreign04  man women 
นางวรพร  กสานติ์ศรี นายวิเชียร  นูหาร นางอุบลรัตน์  แสนมณี
ครูแนะแนว ครูแนะแนว  ครูแนะแนว 
 women Teacher06  Teacher05 
นางสาวพรรณิภา  อยู่สบาย นางสาวบุษกร  พัชราชีวิน นางสาวณัฐกฤตา  แสนเจ๊ก
 ครูการเงิน  เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักเรียน เจ้าหน้าที่งานบุคคล
Teacher08   man women 
 นางสาวอำภา  พรมโสภา  นายกันตพัฒน์  สุริยกาญจน์กุล นางสาวสมหญิง  ยอดไธสง
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
women   women women 
 นางสาวเจณิตา  ปลั่งกลาง นางสาวพิมพ์มาดา  ชาติไธสง นางถาวร  เคลื่อนไธสง
เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน เจ้าหน้าที่งานการเงิน เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด